Viihtyisä työympäristö on tuottavan työn elinehto

Viihtyisää ja terveellistä työympäristöä ei tule vähätellä, se on kaiken tuottavan ja kestävän työn elinehto. Oikein suunniteltu ja toteutettu työympäristö kannustaa luovuuteen, toimii ajatushautomona ja kohtaamispaikkana sekä mahdollistaa spontaanin vuorovaikutukset ja alustan vaikkapa innovatiivisen kehitystyön vaatimaan tarkkaan keskittymiseen, rentoutumispaikkoja unohtamatta.

Liiketila

Remontoimme tilat uusiksi

Uudistamme parhaat päivänsä nähneet toimistotilat ja luomme taatusti viihtyisän työympäristön, tai remontoimme tyhjät tilat betonipinnoilta täysin uusiksi, valoisiksi ja viihtyisiksi tiloiksi. Panostamalla viihtyisään työskentelytilaan annetaan työyhteisölle parhaat edellytykset toimia täydellä potentiaalillaan.

Takaamme projektisi sujuvan etenemisen laadukkaan projektinjohdon ja sitoutuneen urakkaryhmän avulla, jolla sekä budjetti että aikataulu pitävät.

Sujuvaa urakointia

Urakointi kanssamme on taatusti sujuvaa, vastaamme tarjouspyyntöösi aina 24h kuluessa, mikäli emme heti ole tavoitettavissa, ja edistämme projektien etenemistä asiakkaan kanssa samalta puolelta pöytää. Ymmärrämme myös tyhjän tai käytöstä poistuvan tilan kustannuspainon, joten pyrimme aina mahdollisimman nopeaan ja kustannustehokkaaseen projektin läpivientiin.

Ravintolan keittiö

Mitä hyödyt kun hoidamme projektin alusta loppuun?

 • Tehostettu kustannustehokkuus
 • Suunnitteluosasto ja rakennuspuoli pystyvät sujuvasti keskustelemaan keskenään, vältytään monilta sudenkuopilta
 • Kustomoidut ratkaisut ja materiaalit edullisemmin kuin erikseen ostettuna
 • Lisäarvoa tuovat palvelut, kuten valaistussuunnittelu ja kodin älyjärjestelmät
 • Erinomainen projektin kokonaissujuvuus

Näin liiketilaremontti etenee kanssamme

1

Projektin kartoitus puhelimitse

Projektin ensimmäinen kartoitus tehdään puhelimitse. Jos asiakkaalla on jo jonkunlaisia hahmotelmia projektista, on ne hyvä esittää tässä kohtaa. Ensimmäinen kartoitus on veloitukseton. Vasta kun asiakkaan kanssa on päästy perustasolla yhteisymmärrykseen sekä urakan sisällöstä suunnitelmineen että urakan alustavista kustannuksista ja asiakkaan budjetista, edetään varsinaisen sopimuksen sisällön laatimiseen. Suunnittelutöitä ei aloiteta ennen sopimuksen allekirjoitusta, mutta suunnitelmien hankinta ei myöskään velvoita asiakasta ottamaan urakointia yritykseltä.

 • Tarve
 • Budjetti
 • Nykyinen tai hankittava tila ja tilaan liittyvät tarpeet
 • Muut projektin kannalta oleelliset asiat
2

Sopimuksen allekirjoitus

3

Suunnittelijoiden hankinta

 • Tilasuunnittelija (arkkitehti, sisustusarkkitehti)
 • LVI-suunnitelmat
 • Sähkösuunnitelmat (valaisinsuunnittelu ja älyjärjestelmät)
 • Kalustesuunnittelija (myös arkkitehti tai sisustusarkkitehti)
4

Kohdekäynti

 • Tila käytännössä
 • Tilassa olevat rakenteelliset puitteet (luonnonvalo, olennaiset tekniset rakenteet, kantavat ja oleelliset muuttamattomat rakenteet)
5

Suunnittelu ja budjetointi

 • Kohteen suunnittelu asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta
 • Suunnittelijoiden ja urakoitsijan yhteistyö käytännön ja teknisen toteutuksen kannalta
 • Alustavat materiaalivalinnat sekä värimaailma
 • Alustavat käyttötekniset järjestelmät ja laitteet (ilmanvaihto ja vesi, valaisinohjaus, AV-laitteet)
 • Alustava budjetti em. suunnitelmien pohjalta
6

Ensimmäinen esittely ja tarkennukset suunnitelmaan

 • Esittely kohteessa
 • Raakavedokset ja mallinnukset
 • Budjetin esittely
 • Lisäykset ja tarkennukset suunnitelmiin
 • Karsimiset suunnitelmista, käyttötekniset tai taloudelliset
 • Muutosten ja tarkennusten vienti suunnitelmiin
 • Työsuunnitelmien laadinta
7

Urakan aloitus ja eteneminen

Lähtökohtaisesti urakka aloitetaan vasta sitten, kun suunnitelmat ja piirustukset ovat riittävällä tasolla. Keskeneräiset suunnitelmat aiheuttavat poikkeuksetta myöhästymisiä ja erinäisiä, esim. mittavirheitä ja väärinkäsityksiä työmaalla. Kustannustehokkuuden ja työmaan yleisen sujuvuuden kannalta töitä ei kannata aloittaa ennen kunnollisten suunnitelmien valmistumista.

 • Työmaan aloituspalaveri
 • Purkutöiden aloitus
 • Purkukatselmukset purkutöiden edetessä
 • Tarkennukset suunnitelmiin, mahdollisten rakennusteknisten esteiden vienti kuviin
 • Työkuvien tarkennukset, tarkastusmittaukset mahdollisuuksien mukaan
 • Tekninen dokumentointi töiden edetessä
 • Katselmukset ja palaverit tarpeen mukaan tai viikoittain
 • Tekninen dokumentointi töiden edetessä
 • Tarkennukset suunnitelmiin
 • Tarkastusmittaukset, mittojen vienti suunnitelmiin

Urakan eteneminen hyvillä suunnitelmilla on yleensä verrattain mutkatonta. Remonttikohteessa ei yleensä selviä ilman yllätyksiä, varsinkaan kantakaupungin 100 vuotta vanhoissa taloissa, mutta näistäkin selvitään, kun kommunikaatio asiakkaan ja urakoitsijan sekä suunnittelijan välillä toimii. Yllätyksiin pyritään varautumaan jo alkukartoituksessa, missä yleisimmät poikkeamat ja ongelmakohdat käydään läpi. Urakoitsija vastaa yleensä taloyhtiön ja valvojien kanssa katselmoinneista, kuten purkukatselmukset, vesieristyskatselmukset sekä muut taloyhtiön velvoittamat katselmukset.

8

Urakan valmistuminen

Urakan valmistuttua asiakkaalle toimitetaan vielä projektikansio, missä tarkennetut suunnitelmat (”punakynäsuunnitelmat”) sekä käytetyt materiaalit ovat eriteltyinä.

Ravintola Finnjävel

James Post

Instagram

Lukkarintie 2, 00680 Helsinki
toimisto@renoworks.fi
Yritysasiakkaat: +358 50 3820 267

Lähetä tarjouspyyntö

 

Copyright © 2024 Renoworks / HJT-RAK Oy